Zeyilname Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

tarafından
71
Zeyilname Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

zeyilname nedir

Zeyilname poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir, sözleşmede yapılan işleme de zeyil adı verilir. Sigorta sözleşmesinde yapılan tüm değişiklikler zeyilnamede yer alır, zeyilnameler sigorta sektörünün yanı sıra ihale sözleşmelerinde de kullanılır. Zeyilname belgesi bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin; adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise bazen sigortalıdan prim alınmasına, bazen de prim iadesine yol açabilir. Poliçe konusu malın satışında düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi yapılır.

Zeyilname Nedir?

Zeyilname kelimesi Arapçada “eklemek, ilave etmek” anlamlarına gelmektedir. Zeyil, sigorta poliçesinde yanlış/hatalı bir bilgi bulunması veya sigorta poliçesinde bilgi güncellemesi yapılması gibi hallerdeki düzenleme işlemine verilen isimdir. Zeyilname ise bahsedilen düzenleme ardından oluşturulan belgelerdir. Zeyilname sigorta poliçelerinde herhangi bir değişiklik, güncelleme ihtiyacı durumunda düzenlenmesi gereken evraklardır. Zeyilnameler yalnızca değişiklikleri kapsamaktadır, poliçenin orijinali olarak kabul edilemezler.

Zeyilname Nasıl ve Neden Düzenlenir?

Zeyilname düzenlenmesi için birçok farklı hal söz konusu olabilmektedir. Sigorta poliçesindeki bilgilerde yapılmış herhangi bir yanlış durumunda, yapılacak düzenlemelerde zeyilname devreye girer. Hayatımızın pek çok yerinde karşımıza çeşitli alanlardaki sigorta ürünleri çıkmaktadır. Deprem, trafik, hayat sigortası… Bu sigorta ürünleri kullanıcıları için birçok alanda hem maddi hem manevi güvence sağlarlar. Sigorta poliçelerinde bireysel bilgilerin haricinde hangi teminatlardan hangi limitle faydalanabileceğin de belirtilmektedir.

Zeyilname Çift Taraflı Onay Gereği

Zeyilname nasıl ve neden düzenlenir?” başlığı altında da açıklandığı üzere bir zeyilname düzenlenmesi söz konusu olduğunda sigorta şirketi ve sigortalı kişinin karşılıklı onayı gerekmektedir. Ancak karşılıklı anlaşma neticesinde zeyilname hazırlanabilmektedir. Aksi takdirde zeyilname düzenlemesi yapılması söz konusu olamaz. Bu durum çift taraflı onay gereği olarak adlandırılmaktadır.

Zeyilname Düzenleme Şartları

Zeyilname düzenlenmesi için bu belgeyi her iki tarafın da kabul etmesi gerekir çünkü zeyilnameler tek taraflı düzenlenememektedir dolayısıyla da sigorta şirketi ve sigortalının zeyilname hazırlanması konusunda anlaşmaya varmış olması gerekir. Yani sigorta poliçesi koşullarında tek taraflı şekilde değişiklik yapmak mümkün değildir. Zeyilnamede değişiklikler ancak sigorta şirketi ve sigortalının karşılıklı anlaşması dâhilinde yapılabilmektedir. Poliçede tek taraflı değişiklik yapılması mümkün olmadığı için sigorta şirketi, sözleşmelerinde verilen tüm taahhütleri yerine getirmek zorundadır. Sigortalı kişi de poliçede yer olan koşullara uymak durumundadır.

Zeyilname Ne Zaman Düzenlenir?

Sigorta poliçesi hazırlanırken yapılmış bir yazım yanlışı, adres değişmesi veyahut teknik bazı hataların olduğu hallerde zeyilname düzenlenmektedir. Bu durumlar fark edildiği, bilindiği, sigorta şirketi ve sigortalı kişi anlaşması gerçekleştiği takdirde zeyilname düzenlenir. Zeyilname düzenlenmesi sırasında bazı işlemlerden prim alınabilmesi mümkündür. Misal, araç plakası değişimi prim ödemene sebep olabilecekken, adres değişikliği prim gerektirmeyen bir işlemdir.

Zeyilname Süresi

Sigorta işlemlerinde kullanılan zeyilnameler için herhangi bir süre sınırlaması yoktur, geçerliliği olan bütün sigorta poliçeleri için zeyilname düzenlenebilir. Zeyilname sigorta dışında farklı işlemlerde de kullanıldığı için zeyilname süresi bu işlemlerde söz konusu olabilir. Örneğin, ihalelerde ihaleyi düzenleyen şirketler, zeyilname yoluyla tekliflerini değiştirebilirler, bu işlemler için kanunlarda belirtilen süre sınırlamaları vardır. 

Zorunlu Trafik Sigortası Zeyilname Nedir?

Yeni bir araç alındığında, bilindiği üzere bu aracın trafik sigortasının yaptırılması gerekmektedir. Araç aldıktan sonra, araç üzerinde yaptığın değişikliklerin zeyilnameler yardımıyla sigortaya kaydedilmesi gerekmektedir. Trafik Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Plaka Zeyili Nedir? 

Plaka zeyili, plaka değişiklikleri ile ilgili olarak yapılan zeyildir. Eğer trafik sigortası kapsamında araç plakasında değişiklik yapmak istiyorsan zeyilname düzenlenmesi gerekir. Plaka zeyilini primli olarak yaptırdığında sigorta şirketine ücret ödemen gerekir. Misal, aldığın aracın plakası 05 ise ve bu 67 olarak değiştirmek istiyorsan bu değişiklik için bir zeyilname düzenlemesi gerekir. Bu değişiklik prim ödemesi yapılmasına da neden olabilmektedir.

DASK Zeyilname Nedir?

Deprem sigortası için yapılabilecek zeyilname düzenlemelerine örnek verecek olursak, sigorta süresi içinde adres değişikliği talebinde bulunduğunda zeyilname düzenlenmektedir. Yani yapılan adres değişikliklerinde, yapılan bu değişiklik güncel poliçeye zeyilname ile eklenebilmektedir. Bu tür zeyilnamelere DASK zeyilnamesi denmektedir.

Zeyilname Örneği

Birkaç örnekle açıklamak gerekirse, kasko poliçesine sahip sigortalı, aracını sattıktan sonra yeni bir araç alırsa, yeni aracın bilgileri zeyilname ile poliçeye eklenir. Kasko poliçesine yeni araç bilgisinin eklenmesi, bu belgenin düzenlenmesinden geçer. DASK poliçesine sahip kişi, adres değişikliği yapması halinde yeni adres bilgilerinin poliçeye eklenebilmesi içinse yine bu belge devreye girer. Bu gibi durumlarda sigortalanan araç veya konut değiştiği için, yeni yapılacak risk değerlendirmesinde poliçe primlerin artış veya düşüş yaşanabilir. Poliçe primlerinde yaşanabilecek bu değişikler, eklenen yeni değerlerin ne olduğu ve poliçeyi nasıl etkilediğine göre farklılık gösterebilir. Sigorta hukukunda önemli bir yere sahip olan zeyilnamelerinde hukuki bir dille hazırlanması gerekir. Zeyilname üzerinde yapılabilecek hatalar hem sigorta şirketini hem de sigortalıyı ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir bu nedenle zeyilname metninin sigorta esaslarında ve hukuka hakim bir uzman tarafından hazırlanması gerekir.

Eğer sigorta bilgilerinin hızla değiştirilmesini istiyorsan Sigortam.net tarafından sunulan sigorta seçeneklerini değerlendirebilirsin. Kasko ve trafik sigortası poliçelerini Sigortam.net web sitesi üzerinden satın alabileceğini biliyor muydun? Türkiye’nin en iyi sigorta şirketlerinin araç sigortaları için verdiği teklifleri karşılaştırabilir, Sigortam.net’in en uygun fiyat avantajından faydalanabilir, dilersen 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’nı 7/24 arayarak da işlemlerini gerçekleştirebilirsin.

Diğer Kavramlar

Daini Mürtehin

Matbu

Eksper

Mücbir sebep

Poliçe

Rayiç bedel

Rücu hakkı

Sigorta brokeri

Sigorta primi

Sürprim