Trafiği Yöneten ve Yönlendiren Elemanlar

tarafından
115
Trafiği Yöneten ve Yönlendiren Elemanlar

Trafiği Yöneten ve Yönlendiren Elemanlar

A- GÖREVLİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ

Yolun Trafiğe Açık Olması Hali;

Trafik görevlisinin duruş posizyonuna göre sağ ve sol istikametindeki yollar trafiğe açıktır. (omuz istikameti) Bu duruş pozisyonunda her iki kolunu aşağı bırakmış olabileceği gibi sağ veya sol koldan birini yere paralel olarak açık tutumuş olabilir.

Yolun Trafiğe Kapalı Olması Hali;
Trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre ön ve arka cephesindeki yollar trafiğe kapalıdır. Bu duruş pozisyonunda her iki kolun kapalı olabileceği gibi kollardan biri yere paralel olarak açık olabilir.

Yolun Bütün Yönlere Kapalı Olması Hali;

Trafik görevlisinin kollarından biri sağ veya sol, yukarıda diğeri aşağıda olması duruşudur. Bu duruş pozisyonu daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağı, kapalı olanların ise açılacağını bildirir.

Sağa ve Sola Araç Durdurma İşareti

Araç sürücülerinin sağa veya sola yanaştırılarak durdurulması için verilen işarettir.

Trafiği Hızlandırma İşareti
Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir.

Trafik polisinin veya görevli kişilerin HIZLAN işaretini vermesi durumunda serbest olan diğer ile düdüğünü KISA-KISA, uzun süreli veya güçlü olarak çalması da HIZLAN anlamına gelmektedir.

Trafiği yavaşlatma İşareti
Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir.

Trafik polisinin veya görevli kişinin DUR işareti vermesi durumunda serbest olan diğer eli ile düdüğünü uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalması da DUR anlamındadır. Sinyalize kavşaklarda trafik polisi veya görevli kişiler zorunlu olmadıkça IŞIKLI TRAFİK İŞARETLERİ yönetimine müdahale edemezler. Görevlilerin vereceği bütün işaretler, kararlı ve net olmalıdır.

Yön Tayini Hareketleri

Devlet büyüklerine ve teşkilat mensuplarının geçişlerinde trafik görevlileri selam vermez. Sağa veya sola yön gösteren trafik görevlisi beyaz eldiven giymeli, kılık kıyafeti temiz olmalıdır.

Trafiği Gece Yönetme Hareketleri
  

* Gece Dönüş İşareti
İşaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu, dönüş yapması istenen araca yöneltilerek, çubuk dönüş yönüne göre doğru çizilen yayın içinde hareket ettirilir. İşaret yeterli oluncaya kadar tekrar edilir.

* Gece Geç İşareti
İşaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizilir. İşaret yeteri kadar tekrar edilir.

* Gece Dur İşareti
İşaret çubuğu 45 derecelik bir yay içerisinde  vücudun sağından soluna doğru hareket ettirilir. çubuğunun ışıklandırılmış ucu yere dik konumda ve ucu yukarıya bakar vaziyette tutulur.

B – IŞIKLI TRAFİK İŞARET VE CİHAZLARI

Trafiğin güvenle akışını sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla kullanmalarını düzenlemek amacıyla tesis edilen ışıklı sistemdir.

 • Kırmızı Işık
  Yolun trafiğe kapalı olduğunu ce mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık yanarken aksine bir ışık yoksa hiç bir yöne hareket edilmez.
 • Yeşil Işık
  Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanarkenaksini gösteren bi ışık yoksa durmadan geçilir. Kavşakta doğrultu değiştirilecekse dönüş manevrasına başlanır ve trafik kurallarına uyulmak suretiyle hareket edilir.
 • Sarı Işık
  Uyarı anlamındadır. Yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
  –  Yeşil Işıktan Sonra Yanan Sarı Işık
  Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, değilse yaya geçidi işgal edilmeyecek şekilde durulur.
  –  Sarı ve Kırmızı Işığın Birlikte Yanması
  Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Bu halde beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerekir.
 • Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık
  “Dur” işareti levhası ile aynı anlamdadır. Bu halde beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerekir.
 • Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık
  Uyarı anlamındadır. “Yol Ver” işaret levhası ile aynı anlamdadır. Fasılalı sarı ışığın bulunduğu yerin yavaş ve dikkatli bir şekilde geçilmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Işıklı Oklar
  Dönüşleri düzenleyen ışıklardır. Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönüne dönüş yapacak sürücüler, oklu ışığın yeşil yanmasını beklerler. Oklu ışık yeşil yandığında ok istikametine gidecek olan sürücüler trafik kurallarına uyarak dönüşlerini tamamlarlar.
  Ana trafik ışığı yeşil yanmakta iken ışıklı ok kırmızı yanıyorsa ok yönüne gidecek olan sürücüler beklemek zorundadırlar.
 • Yaya Figürlü Yeşil Işık
  Yaya geçidinin yayalara  açık olduğunu gösterir.
 • Yaya Figürlü Kırmızı Işık
  Yaya geçidinin yayalara  kapalı olduğunu gösterir.
 • Sesli ve Yazılı Işık
  Araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesini gerektirir.
  Bazı kavşak ya da yaya geçitlerinde sürücülerin ve yayaların bekleme ve geçme sürelerini gösteren dijital zaman sayaçları vardır. Bunlar, kırmızı veya yeşil ışık yandığında sürücülerin ve yayaların durma ve geçme sürelerini azaltarak gösterirler. Bu cihazların bulunduğu geçit ve kavşakları kullanan sürücü ve yayalar sayaçta gösterilen sürelere göre geçme ve bekleme zamanlarını ayarlamalıdırlar.
  Bazı geçitlerde yayalar için geçiş butonu vardır. geçitten karşıya geçmek isteyen yayalar butona basarak yeşil ışık yanmasını sağlarlar.

C – TRAFİK İŞARET LEVHALARI

Yolu kullananlara yol ve çevresinin genel özellikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasını sağlarlar. Düzgün bir şekilde kullandıkalrı taktirde trafik işaret levhaları karayolu güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunur.

 1. TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ (T GRUBU)

 

Tehlikeli viraj (dönemeç) veya birbirini izleyen tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.

Tehlikeli olduğu düşünülen iniş ya da çıkış eğimli yol kesimlerini gösterir. Sürücülerin düşük vites kullanmaları gerektiğini bildirir. İniş eğimde, çıkış yapılan vitesle inilir. Vites boşa alınmaz ve kontak kapatılmaz.

Devamlı veya geçici nedenlerle yol kaplamasının  her iki taraftan veya sağdan – soldan önlem alınmaksızın yan yana geçemeyebilecekleri kesimleri belirtmek amacıyla kullanılır. Diğer işaretlerle konulmuş yasaklara ve kısıtlamalara uyulur.

Açılan Köprü: Karayolu üzerindeki trafiği engelleyecek şekilde açılabilen köprüleri bildirmek için kullanılır.

Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol: Yolun nehir veya deniz kıyısında son bulduğunu ve taştların suya düşme teklikesinin olduğu uyarısında bulunur. Bu işaret rıhtımları belirtmek için de kullanılabilir.

Kasisli Yol:  Taşıtları tehlikeye düşürebilecek hendek, kasis, çukur vb. üst yapı bozukluklarını uyarmak için kullanılır. Kaplama ile köprüler arasındaki trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek kot farkları da bu işaret levhası ile bildirilebilir.

 

Kaygan Yol: Yol yüzeyinin kaygan olduğu hakkında uyarılarda bulunur. Sürücülerin fren yapmaları, hızlanmaları ve ani manevralar yapmamaları gerektiğini bildirir.

 

Gevşek Malzemeli Zemin: Taşıt yolu üzerinde gevşek malzeme olduğunu ve öndeki araçlardan taş sıçrayabileceğini bildirir. Hız sınırlaması levhalarının ikazlarına uyulur. Takip mesafesi artırılır.

Gevşek Şev: Yarma şevinden taşıt yolu üzerine taş ve kaya yuvarlanabileceğini ve/veya kaplama üzerinde taş ve kaya olabileceğini gösterir. Sürücülerin bu işaret ile belirtilen kesime yaklaşırken yavaşlamaları ancak bu kesimde durmamaları ve park etmemeleri gerektiğini bildirir.


Yaya Geçidi: İleride yaya geçidi olduğu uyarısında bulunur. Hız düşürülmeli. Yaya geçidine dikkatli yaklaşılmalıdır.

 

Okul Geçidi: Okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Bu işaret levhasını gören sürücüler hızlarını düşürmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olmalıdırlar.

Bisiklet Geçebilir: Bir bisiklet yolunun bu işaretin konulduğu yola bağlandığını ya da bisikletlilerin yol eksenine dik olarak karşıya geçebilecekleri kesimleri belirtmek için kullanılır.

Yol üzerinde bir hayvan olabileceğini ve/veya hayvanların geçiş yaptıkları bir kesim olduğunu ve aynı zamanda kaplama üzerinde kir ve çamur olabileceğini belirtmek için kullanılır.

Yolda Çalışma Var: İlerideki yol kesiminde yol çalışmasının olduğunu, kaplama üzerinde kir ve/veya çamur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceğini belirtir. Diğer işaret levhaları ile getirilen kısıtlamalara uyulur.


Işıklı İşaret Cihazı: Işıklı işaret cihazları ile kontrol edilen kavşaklara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak yaklaşılmalı. Işıklı cihazlardan gelebilecek DUR uyarısına hazırlıklı olunmalıdır.

 

 Havaalanı – Havalimanı (Alçak Uçuş): Karayolu üzerinden alçaktan geçen uçakların olabileceğini ve sürücülerin bu kesimlerde ani gürültülere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirir.

 

Yandan Rüzgar: Sık sık yandan kuvvetli rüzgar esen yüksek köprüler, dolgular vb. yol kesimlerini belirtir. Aynı zamanda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve önlerindeki araçları geçmekten kaçınmaları gerektiğini bildirir.

 

İki Yönlü Trafik: İki yönlü trafiğin işlediği yol kesimlerini belirtir. Bu işaret levhası, tek yönlü yol kesiminin geçici ya da sürekli olarak iki yönlü yola dönüştüğü zaman da kullanılır.

Dikkat: Yol üzerinde tehlike uyarı işaretleri ile belirlenen tehlikeler dışında kalan diğer tür tehlikelerden birisinin varlığı hakkında uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. “Dikkat” levhası ile birlikte tehlikenin niteliği hakkında bilgi veren ilave bir panel levha kullanılabilir.

Kontrolsüz Kavşak: İleride genel geçiş önceliği kuralının yürürlükte olduğu, diğer bir ifadeyle sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu ve hızın düşürülmesi gerektiği kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.

Anayol – Tali Yol kavşakları: Bu işaret levhaları, bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu, bu işaretin kullanıldığı yoldaki trafiğin ilk geçiş hakkına sahip bulunduğunu ve tali yoldan yaklaşmakta olan sürücülerin ana yola girmeden önce yol vermelerinin veya durmalarının gerekli olduğunu bildirir.


Bu işaretler, tek yönlü ve bölünmüş yola katılan yan yollar veya köprülü kavşakların bağlantı yollarına yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.

Dönel Kavşak Yaklaşımı: İleride bir dönel kavşak olduğunu bildirir. Hız azaltılmalı, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araç sürücülerine verilmelidir.


Kontrollü Demiryolu Geçidi:
Demiryolu hattının her iki tarafında bariyer veya benzeri bir sistemle kontrol edilen bir hemzemin geçit bulunduğunu bildirir. Işıklı veya sesli DUR ikazına uyulur.

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi: Bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. DUR-DİNLE-GÖR-GEÇ kuralına uyulmalıdır.

 Kontrolsüz Demiryolu Geçidi İşaret Levhaları: Bu işaret levhaları, demiryolu geçidinin tam konumunu göstermek üzere bariyeri olmayan (kontrolsüz) demiryolu hemzemin geçitlerinin her iki tarafında da bulunur.

Hemzemin Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları: Uyarı levhalarının görünürlüğünü artırmak amacıyla kullanılır. Hemzemin geçide kalan mesafe hakkında bilgi verir.

   

Köprü Başı Levhaları:  Bu işaret levhaları, köprüleri uyarmak için köprü  korkuluklarına monte edilir. Köprüden oto korkuluk vb. tedbirleri ile trafik güvenliği artırılmışsa bu levhaların kullanımına gerek yoktur.

Engel İşareti: Yolun geçici olarak tamamen taşıt trafiğine kapatıldığını bildirir. Mecburi yön işaret levhaları ile sarı veya kırmızı renkli flaşörlerle birlikte kullanılır.

Tehlikeli Viraj Yön Levhaları: Bu işaret levhaları, görüşü artırmak ve sürücülere daha iyi kılavuzluk Sağlamak amacı ile güvenli seyir olasılığı bulunmayan keskin virajlarda, tehlikeli viraj işaret levhalarından sonra kullanılır. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

Onarım Yaklaşım Levhaları: Kaplamanın sürücülerin rahatça göremeyecekleri şekilde daraldığı kesimlerin ve çalışma mahallerinde yol üzerindeki yada yolun hemen yanındaki engellerin işaretlenmesi amacıyla kullanılır.

Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhaları: Yoldaki veya yol kenarındaki bir engelin önüne yerleştirilir. (ör: köprü ayakları) Engelin sağından- solundan geçilmesi gerektiğini bildirmek için kullanılır. Sağdan Gidiniz veya Soldan Gidiniz levhaları ile birlikte kullanılır.

Dönüş Adası Ek Levhası: Ana güzergahtan sağa dönüşler ayrılan trafiği uyarmak amacıyla kavşak içi yön levhaları ve “Her İki Yandan Gidiniz” levhalarının altında kullanılabileceği gibi yanlız başına da kullanılabilir.

Düşük Banket: Kaplama ile banket arasındaki seviye farkını uyarmak için kullanılır. Bu işaret levhası, ayrıca yumuşak banketi uyarmak için de kullanılabilir.

Gizli Buzlanma: Yol üzerinde beklenilmeyen buzlanmalar olabileceğini bildirir. Yolun güneş almayan, aksine yan rüzgarlara açık olan (köprü-viyadük-tepe üstü vb.)kısımlarında önceden fark edilemeyecek buzlanmalar olabileceğini bildirir. Bu işaret levhası Ekim-Nisan ayları arasında kullanılır. Yolun bu kesimleri geçilirken hız artırılmamalı, fren uygulanmamalı, ani manevralardan kaçınılmalıdır.

Mavi Buzlanma: Havanın ısısı belli bir derecenin altına düştüğünde üst levhanın ortası mavi renk alıyor. Bu da yolun yüzeyinde buzlanma olduğu uyarısını yapar.

2 .  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU)


Yol Ver: Ana yol-tali yol kavşaklarında, tali yoldan kavşağa yaklaşmakta olan sürücülerin gerekmediği durumlarda kavşakta durmaksızın, anayolda seyretmekte olan araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir.

Dur: Sürücülerin bir kavşağa girmeden önce durarak kavşaktaki Bütün araçlara yol vermeleri gerektiğini belirtir. Bu işaret levhası aynı zamanda kontrolsüz bir demiryolu geçidinden geçmeden önce söz konusu olan durma mecburiyetini belirtmek için de kullanılır.

Karşıdan Gelene Yol Ver: İki yönlü trafik akışının zor ya da imkansız olduğu dar yol kesimlerinde öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu belirtir.


Girişi Olmayan Yol:  Her türlü taşıt girişinin yasak olduğu yolların girişlerinde kullanılır ve normal olarak işaretin konulduğu yolun karşı yönden tek yönlü trafiğe ayrılmış olduğunu belirtir.

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol: Yolun her iki yöndeki taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Sadece yaya trafiğine açık yolların girişlerinde kullanılır.


Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol:
Sepetsiz motosikletler ve motorlu bisikletler dışındaki her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

Motosiklet Giremez: Motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.


Bisiklet Giremez:
Bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Bisiklet girişinin diğer trafik tehlikelerine sebep olacağı veya motorlu taşıt trafiği açısından tehlikeler oluşturabileceği durumlarda kullanılır.

Motorlu Bisiklet Giremez: Yol ve caddelere motorlu bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

Kamyon Giremez: Kamyon (azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan yük taşıtları) girişinin yasak olduğunu bildirir.


Otobüs Giremez: Otobüs girişinin yasak olduğunu bildirir.

Treyler Giremez: Bir römork çeken motorlu taşıt girişinin yasak olduğunu bildirir.

Yaya Giremez: Yayaların girmesinin yasak olduğunu bildirir. Sadece yayaların girmesinin özellikle tehlike arz edebileceği otoyol-kaldırımı bulunmayan çok şeritli yollar-yaya girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır.

At Arabası Giremez: At arabası girişinin yasak olduğunu bildirir.

El Arabası Giremez: El arabası girişinin yasak olduğunu bildirir.

Traktör Giremez: Tarım traktörünün girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

Belirli Miktardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve/veya parlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

 

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

Belirli Miktardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

Motorlu Taşıt Giremez: Bisikletliler ile hayvanlar tarafından çekilen araçlar hariç motosikletler ve motorlu bisikletler de dahil her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

 

Taşıt Giremez: Motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

Genişliği …… m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam genişliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

Yüksekliği  …… m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam yükseliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.

Uzunluğu…… m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam uzunluğu levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıt ve katarların girişinin yasak olduğunu bildirir.

Dingil Başına …… Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez:  Tek dingil başına levhada yazılı olan tondan fazla yük düşen araçların girişinin yasak olduğunu bildirir. Bu işaret levhası izin verilen dingil ağırlığının yasada belirtilmiş normal ağırlıktan daha az olmasının zorunlu olduğu yollarda kullanılır.

Yük Ağırlığı …… Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez: Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

Öndeki Taşıt ……. m.den Daha Yakın Takip Edilemez: Yol ve trafik koşullarının taşıtlar arasında belli bir mesafenin korunmasını gerektirdiği ve taşıtların yol üzerindeki boyuna dağılımın kritik olduğu kesimlerin başlangıcına konulur.(Gevşek malzeme-kaygan yol vb.)

Sağa Dönülmez: Sağa dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sağa dönüş asli kusur sayılır.  


Sola Dönülmez: Sola dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sola dönüş asli kusur sayılır. 

U Dönüşü Yapılmaz: U dönüşü yapmanın yasak olduğunu bildirir. U dönüşü yapmanın uygunsuz olduğu kavşaklarda kullanılır. U dönüşü yapmak asli kusur sayılır. 

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır: Öndeki aracı geçmenin tehlikeli olduğu yerlerde (yaya, okul geçidi, kavşak vb.), görüşün kapalı olduğu dönemeçlerde sollama yapılmasını  önlemek amacıyla bütün yollarda yolun her iki tarafında da kullanılmalıdır.

Yük Taşıtlarının Öndeki Taşıtı Geçmesi Yasaktır: İzin verilen azami ağırlığı 3.5 tonun üzerinde olan yük taşıtlarının öndeki aracı geçmesinin yasak olduğunu bildirir. Otomobiller için geçmenin sorun oluşturmadığı fakat yük taşıtlarının geçme yapmakta zorlanacağı ve sorun teşkil edeceği yerlerde kullanılır. (Dik ve uzun rampalar vb.) 


Azami Hız Sınırlaması: Uyulması gereken hız sınırını bildirir. Hız sınırının değiştiği her noktada kullanılması gerekir. Bu tür bilginin kavşaktan sonra verilmesi gerekir.

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır: Bir kazadan kaçınma durumları hariç, sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu bildirir.

Gümrük – Durmadan Geçmek Yasaktır: Sürücülerin gümrük işlemleri için durmak zorunda olduklarını bildirir. Ayrıca polis ve askeri kontrol noktalarında kullanılabilir. Bu halde gümrük yazısı yerine “Kontrol(Control)” kelimesi kullanılmalıdır.

 

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu: Daha önce yapılmış olan yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir.

Hız Sınırlaması Sonu: Daha önce uygulanmış olan hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir. Bu levhadan sonra yolun durumuna uygun yasal hız limitinin geçerli olduğu anlaşılır.

Geçme Yasağı Sonu: Öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir.

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu: Kamyonlar için konulan öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. yasaklamanın sona erdiği noktayı belirtmek için kullanılır.

MECBURİYET BİLDİREN TRAFİK İŞARET LEVHALARI

 

Sürücülerin levha üzerinde belirtilen istikameti takip etmek zorunda olduklarını bildirir.

Sdan Gidiniz:  Taşıt yolu üzerinde bulunan fiziki ayırıcı ve adaları bildirmek ve sürücülerin bu kesime çarpmalarını önlemek amacıyla ayırıcı ve adaların başlarında kullanılır. Bu işaret levhasının kullanılması, aksine bir işaret yoksa trafiğin sağa veya sola dönüşünü engellemez.

Soldan Gidiniz: Yapım, bakım ve onarım çalışmalarında, geçici nedenlerle trafiği ok yönünde yönlendirmek amacıyla kullanılır.


Her İki Yandan Gidiniz: Taşıt yollarının bir ayırıcı ile ayrılmış olmasına rağmen, bu yolların aynı yöndeki taşıt trafiğine ait olduğunu ve okların gösterdiği her iki yönden de gidilebileceğini belirtir.

Ada Etrafında Dönünüz: Dönel kavşaklarda izlenmesi gereken seyir yönünü gösterir. Dönel kavşağa açılan tüm yollarda bu levha bulunur. Dönel kavşağa giren araç sürücüsü dönel kavşak içersindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekir.

Mecburi Bisiklet Yolu: Bisikletlilerin bisiklet yolunu kullanmak zorunda olduklarını ve diğer araçların aynı yolu kullanma haklarının olmadığını bildirir

 

   Mecburi Bisiklet Yolu Sonu:  Bisiklet yolunun sona erdiğini bildirir.

Mecburi Yaya Yolu:  Yayaların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca sürücülere, yaya yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.

Mecburi Yaya Yolu Sonu: Yaya yolunun sona erdiğini bildirir.


Mecburi Atlı Yolu: Atlıların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca, diğer yol kullanıcılarına (yayalar hariç) atlı yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.

Mecburi Atlı Yolu Sonu: Atlı yolunun sona erdiğini bildirir .


Mecburi Asgari Hız: Otoyol veya benzer standarttaki yollarda levhada belirtilen hızdan daha düşük bir hızla seyir edilemeyeceğini bildirir.

Mecburi Asgari Hız Sonu: Daha önce uygulanmış olan asgari hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir.

Zincir Takmak Mecburidir: Çekiş tekerleklerinin en az ikisine zincir takmanın zorunlu olduğunu bildirir.

Zincir Takmak Mecburiyetinin Sonu: Zincir takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirir.

Tehlikeli Madde Taşıyanlar İçin Mecburi Yön Levhaları:

3- TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ ( B GRUBU)

Kavşak Öncesi Yön Levhası: Dönüş yapan araç trafiğinin yoğun olduğu durumlarda ya da ön bilgi levhasının trafik güvenliği için önemli olduğuna kanaat getirilen hallerde, sürücülerin gidecekleri yönü saptayıp gerekli manevrayı önceden yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunmalarını engellemek amacıyla yolun sağında kullanırlar.

Refüj Ortası Yön Levhaları: Çok şeritli bölünmüş yollardan ayrılmalarda, sadece ayrım yönündeki mesajları içeren bilgi levhalarıdır. Kavşak Öncesi Yön Levhalarının ayrım yönünde verilen mesajların teyidi amacıyla, genel olarak devlet yolu-otoyol kavşakları ile otoyollarda ayrılmalarda kullanılır.

Kaplama Üstü Yön Levhaları (Başüstü Levhası): Çok şeritli bölünmüş yolların kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımlarında, her şeridin ulaşacağı güzergah hakkında bilgi vermek ve Kavşak Öncesi Yön Levhasında verilen mesajların teyidi amacıyla, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.

Çıkışı Olmayan Yön Levhaları: Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken çıkışı olmayan yollara dönerek trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları amacıyla kavşak yaklaşımlarında kullanılır.


İleriki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası: Bir sonraki kavşakta sola dönüşün yasak olduğu durumlarda, sola dönmek için takip edilecek güzergahı belirtmek amacıyla söz konusu kavşaktan önce gelen kavşakta kullanılır.

Kavşak İçi Yön Levhaları: Sürücülere kavşak öncesi yön levhaları ile verilen bilgileri, kavşağa girdiklerinde sağlamlaştırır ve hatırlatır.

 Devlet ve il yolu kavşak ayrımlarında

 Otoyol kavşak ayrımlarımda

 Turistik yol kavşak ayrımlarında

 Havaalanı (Havalimanı) yol kavşak ayrımlarında

 Kamp yeri yol kavşak ayrımlarında


Devlet Sınırı Levhası: Sınır kapılarımızdan yurdumuza giriş yapan sürücülere Türkiye’ye geldiklerini bildirir.


Türkiye Hız Sınırları Levhası: Sınır kapılarımızdan veya uluslararası hava trafiğine açık havalimanlarından, yurdumuza giriş yapanlara Türkiye’de uygulanmakta olan hız sınırlarını bildirir.Sınır kapıları girişleri, uluslararası deniz trafiğine açıl limanlar ve havalimanları çıkışlarında kullanılır.

 

İl Sınırı levhası: Belirtilen il sınırına girilmekte olduğunu bildirir. İl sınırları başlangıcında kullanılır.

Meskun Mahal Levhaları (Yerleşim Birimi):  Bir il, ilçe, bucak-belde-köy merkezine girilmekte olduğunu bildirir. İlse nüfusu ve deniz seviyesinden yüksekliği, ilçede nüfusu ve hepsinde azami hız sınırının 50 km/s olduğunu bildirir.

İl Merkezi:  Bir il merkezine girilmekte olduğunu, ilin nüfus ve deniz seviyesinden yüksekliği ile azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

İlçe Merkezi: Bir ilçe merkezine girilmekte olduğunu ve ilçe nüfusu ile birlikte azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

Köy – Belde – Bucak Merkezi:  Bir bucak-belde-köy merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

Meskun Mahal Sonu Levhaları (Yerleşim Birimi):   il, ilçe, bucak-belde-köy merkezlerinin ve azami hız sınırı 50km/s’in sona erdiğini bildirir.


İl Merkezi Sonu:  Bir il merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir.

 
İlçe Merkezi Sonu: Bir ilçe merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir. 

 Köy – Belde – Bucak Merkezi Sonu:  Bir bucak-belde-köy merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir. 

Coğrafi Bilgi Levhaları: Karayolları ile irtibatı olan dağ geçitleri, ırmak, göl ve dağ gibi coğrafi unsurları sürücüleri bilgilendirmek için kullanılır.


Dağ Geçidi Levhası

    Köprü – Nehir Levhası

Göl Levhası


Dağ Levhası

Karayolları Teşkilatına Ait Bilgi Levhaları: Bölge Müdürlükleri ile Şube Şefliklerinin sınırları ile Bölge Müdürlüğü, Şube Şefliği, Bakımevi, Şantiye ve dinlenme parklarının bulunduğu yerleri gösterir.

Meskun Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası: İl ve ilçe çıkılşları ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ağındaki yolların oluşturduğu kavşakların çıkışlarında kullanılır.

Meskun Mahal Levhası: Meskun Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhalarında belirtilen yerleşim birimlerine olan uzaklıkları bildirir.

Diğer Bilgi Levhaları

Yaya Geçidi:  Konulduğu yerin yaya geçidi olduğunu, sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları ve yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.

Okul Geçidi: Konulduğu yerde çocukların geçebileceğini ve sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları, okul geçidinden geçen çocuk ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.


Hastane: Hastane olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini Geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir.


Tek Yön: Üzerinde konulduğu yolun tek yönlü yol olduğunu gösterir.

İleri Çıkmaz Yol: İleride çıkmaz yol olduğunu bildirir ve çıkışı olmayan yolların girişlerinde kullanılır.

 

Otoyol Başlangıcı ve Otoyol Yasakları: Bir otoyola girilmekte olduğunu bildirir. Otoyol yasakları hakkında bilgi verir.

 

Otoyol Sonu: Bir otoyolun sona erdiğini bildirir.

Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı: Trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu bir yola girilmekte olduğunu bildirir.


Motorlu Taşıt Yolu Sonu: Trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu yolun sona erdiğini bildirir.

Durak: Konulduğu yol kesiminde yolcu indirme-bindirme durağı olduğunu bildirir.


İlk Yardım:  Bir ilk yardım merkezi olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir. 

Tamirhane:  Yol kenarında tamirhane olduğunu bildirir.

Telefon: Yol kullanıcılarının yararlanabileceği bir telefon olduğunu bildirir.

Akaryakıt İstasyonu: Bir akaryakıt istasyonunu bildirir.


Otel veya Motel:
Yol kenarında bir otel veya motel olduğunu bildirir.

Lokanta: Yol kenarında bir lokanta veya restoran olduğunu bildirir.

Çayhane veya Kafeterya: Yol kenarında mola verilebilecek yer olduğunu bildirir. Sadece sandviç, kahve, çay vb. hafif yiyecekler ve içecekelrin bulunduğu cafe, çay evi gibi yerleri bildirir.

Çeşme: Yol kenarında çeşme olduğunu bildirir. Sadece yoldaki trafiği aksatmayacak şekilde araçların durup yararlanabileceği, içilebilecek veya kullanılabilecek su olduğunu göstermek amacıyla kullanılır.

Piknik Yeri: Yol kenarında piknik alanının olduğunu gösterir. Piknik alanının masa, sandalye ve çöp kutuları ile donatılmış olması gerekir.

Yürüyüş Başlangıcı: Yol kenarında yürüme parkuru olduğunu bildirir ve yürüme parkuru başlangıcında kullanılır.

Kamp Yeri: Yol kenarında kamp alanı olduğunu bildirir. Bir kamp alanının kampçılar için gerekli hizmet tesisleri ile duş, tuvalet, vb. dolatılmış olması gerekir.

Karavanlı Kamp Yeri: Yol kenarında karavan ile durularak kamp yapılabilecek alan bulunduğunu bildirir. Konuk karavan sahiplerine özel park alanları, karavanın elektrik şebekesine bağlanmasını sağlayacak tesisat, karavandan temizlik malzemelerini boşaltma imkanı, su depolarını doldurma imkanı gibi hizmetleri verecek ekipmanlar ile donatılmış olması gerekir.

Çarlı ve Karavanlı Kamp Yeri: Yol kenarında kamp ve karavan alanı olduğunu bildirir.

 

Gençlik Kampı: Yol kenarında gençlik kampı olduğunu gösterir.

Önceliği Olan Yön: İki aracın yan yana geçemeyecek kadar dar olduğu yol kesimlerinde, bu yönden gelen araçların daralan kesimden öncelikle geçiş yapma hakkına sahip olduğunu bildirir.


Anayol: Sürücülere ana yol üzerinde seyretmekte olduklarını bildirir ve kavşağın diğer kollarından yaklaşmakta olan sürücülerin, ana yol üzerindeki bütün taşıtlara yol vermek zorunda olduklarını belirtir.

 

Anayol Sonu: Anayolun sona erdiğini belirtir.

Jandarma: Bir jandarma karakolu olduğunu bildirir. Yakın mesafede olan jandarma karakollarını belirtmek amacıyla kullanılır.

Polis: Bir polis merkezi olduğunu bildirir. Yakın mesafede olan polis merkezlerini belirtmek amacıyla kullanılır.

Yangın Tehlikesi: Konulduğu kesimde yangın tehlikesi bulunduğunu bildirir. Cam şişe ve sönmemiş izmarit atılmamalı, izin verilmeyen kesimlerde ateşli piknik yapılmamalıdır.

Radyo: Konulduğu kesimde verilen frekansta yol durumu ve trafik ile ilgili radyo yayını bulunduğunu bildirir. Sadece yol durumuyla ilgili radyo yaynlarının bulunduğu kesimlerde kullanılır.

 

 Turizm Danışma Bürosu: Turizm danışma bürosu olduğunu bildirir.

Yaya Alt Geçidi – Yaya Üst Geçidi: Konulduğu yerde yaya alt-üst geçidi olduğunu ve yayaların bu geçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir.

Yüzme Yeri:  Yol kenarında yüzme yeri olduğunu bildirir. Yüzme yerinde duş, tuvalet gibi gerekli hişzmet tesislerinin olması gerekir.


Yüzülmez:
Yüzme Yeri işaret levhası ile belirtilen yüzülecek kesimin sona erdiğini bildirir.

Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası: Yolun ileride bölünmüş yol durumuna geçeceğini bildirir ve bölünmüş yollar öncesinde sürücülerin gitmek zorunda oldukları yolu belirtmek amacıyla kullanılır.


Tünel: Bir tünele girilmekte olduğunu ve sürücülerin farlarını yakmalarının yararlı olabileceğini bildirir. Tünelde sürekli aydınlatma yoksa far paneli levhası ile birlikte kullanılmaşıdır.

Şerit Düzenleme Levhaları

Bu işaret levhaları ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir.

             
Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır.


İki Yönlü Yol: Konulduğu kesimden itibaren iki yönlü trafiğin işlediğini belirtir. Çok şeritli bölünmüş yolların bitimlerinde kullanılır.

Yol Numaraları:

 
Otoyol


 Uluslararası Yol


Devlet Yolu


İl Yolu


Kavşak Yolu

Ayrıca; Otomobil Figürü, kamyon Figürü, Trayler Figürü de kullanılmalıdır.

 

4 – DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARETLERİ ( P GRUBU)

Park Etmek Yasaktır: Park etmenin yasak olduğunu ve sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verilebildiğini bildirir.

Park yasağı belirli araçlar içinse kullanılır.

Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır: Duraklamanın ve park etmenin yasak olduğunu bildirir.

Aşağıda bulunan işaret levhaları, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir. Bir cadde ya da yol boyunca park için izin vermek üzere kullanılacağı gibi otopark girişlerinde de kullanılır.

 5 – Otoyol İşaretleri (O Grubu)

Otoyol Başlangıcı: Otoyola girildiğini ve otoyol  şartlarına uyulması gerektiğini bildirir.

Otoyol Sonu: Otoyoldan çıkıldığını ve otoyol şartlarının sona erdiğini bildirir.
Kavşak Öncesi Yön Levhası: Herhangi bir ayırım yerinden belirli bir mesafe önce gidiş yönüne göre yolun sağına yerlerştirilirler. Bu ayrılmadan itibaren yolların ulaştığı yerleşim birimini, yol numaralarını, gerekli hallerde figürleri ve ayrımlardaki hız kısıtlamalarını içerir.

Refüj Ortası Yön Levhası: Otoyolda herhangi bir ayrım yerinden önce sürücüleri bilgilendirmek için refüje yerlerştirilen bilgi levhalarıdır. Bu ayrılmaan itibaren yolların ulaştığı yerlerşim birimini, yol numaralarını, gerekli hallerde figürleri ve ayrımlardaki hız kısıtlamalarını içerir.


Otoyol Yasakları: Yayaların, bisikletlerin, motorsuz araçların ve lastik tekerlekli trafktörlerin otoyola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

Otoyol Rejimi: Otoyola katılımın sona erdiğini, otoyolda uyulması gereken mecburi asgari hız ile azami hız sınırlarını ve duraklamanın, park etmenin, geriye dönmenin yasaklanmış olduğunu bildirir.

Geniş Araç Levhası: Geniş araç kullanan sürücülerin bilet alma ya da ücret ödeme gişelerinde girmeleri gerekli gişeleri bildirir.


Servis Alanı İşaret Levhaları: Otoyolu kullanan sürücülerin, otoyolda belli aralıklarla bulunan servis alanlarına yaklaştıklarını, gekldiklerini ve servis alanlarında verilen hirmetleri bildirir.


Park Alanı İşaret Levhası: otoyolu kullanan sürücülerin, otoyol kenaralrındaki park alanlarına yaklaştıkalrını ve geldiklerini ayrıca park alanında verilen hizmetleri de bildirir.

OGS ve KGS Sistemi Şerit Kullanım Levhası:  otoyol giriş ve çıkışlarına yaklaşan ve OGS-KGS sistemini kullanacak sürücülerin seçmeleri gereken şeritleri bildirir.


Otoyol giriş ve çıkışlarına yaklaşan OGS ve HGS sistemini kullanacak sürücülerin seçmeleri gerekli gişe ve turnikeleri bildirmektedir.

 Otoyol Şerit Düzenleme Levhaları:

Şerit Seçimi ve Kullanımı Levhaları: Otoyolda sürücülerin kullandıkları araç cinslerine göre önlerindeki araçları geçme ve kullandıkların araç cinslerine göre hangi şeritleri kullanmaları gerektiğini bildirir.


Tünel İsim Levhası: Tünel girişlerinde bulunur, Tünelin adı ve uzunluğunu gösterir.

Viyadük İsim Levhası: Viyadük başlangıcına konulur. Viyadük adı ve uzunluğunu gösterir.

Otoyol Çıkış Yaklaşım Levhaları: Otoyoldan çıkış yapacak sürücülere, çıkış için 300 m – 200m – 100 m kaldığını bildirir.


Otoyol Şerit kapatma Levhası: otoyol ve ekspress yollarda bakım, onarım veya yapım çalışmaları nedeni ile gidişe ayrılan şerit veya şeritlerin trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

  6 – YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞARETLERİ ( YB GRUBU)

7 – YOL ÇZİGİLERİ VE DİĞER İŞARETLEME ELEMANLARI

Yol Çizgileri: Karayolunda hareket eden taşıtların bir dizi halinde güvenli şekilde yoldan faydalanmasını sağlamak, yaklaşan tehlikeleri zamanında sürücülere ikaz etmek, yayaların geçişine ayrılan yerleri belirtmek ve araçların düzenli bir şekilde park etmelerini temin etmek amacıyla çizilen çizgilerdir.

Yol çizgilerinin çiziliş şekline göre anlamları şöyledir:

 – Devamlı Yol Çizgisi: Karayolunda araç sürülürken yeterli olarak hız azaltılmadığında tehlike doğabilecek yaya, okul, demiryolu geçitleri, kavşak, tepe üstü, dönemeç, tünel ve yapım, bakım onarım sahaları ve yaklaşımlarına çizilir. Bu çizgi boyunca öndeki araç geçilmez. Şerit değiştirilmez. Bu çizgi üzerinden gidilmez.

 Kesik Yol Çizgisi: Karayolunda tehlike yoksa, yol görüşe açık bir alana oturmuşsa çizilen çizgilerdir. Bu çizgiler boyunca kurallara uymak şartıyla; öndeki araçlar geçebilir, şerit değiştirebilir. Kesik çizgiler arasındaki açıklıklar azalmaya başlarsa yolun tehlikeli kısımlarına yaklaşıldığını bildirir.

– Devamlı ve Kesik Yol Çizgisi: Karayolunun tehlikeli kısımlarına girilmekte veya çıkılmakta olduğunu bildirir. Yolun bu bölümünde yalnızca devamlı çizgi ypunca geçme yasağı getirilmiştir. Sürücüler manevra başlangıcında araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket ederler. Devamlı çizgi tarafında, öndeki araçlar geçilemez, şerit değiştirilemez. Kesik çizgi tarafında kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçilebilir, şerit değiştirilebilir.


– Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgiler ayırıcı görevi yapar, yolu bölünmüş karayolu durumuna getirir. Karşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne giremez.

– Park Yeri Çizgileri: Park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların duracakları yerleri belirlemek üzere çizilen çizgilerdir. Sürücüler bu çizgilere uyarak araçlarını park etmelidirler.

– Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.

Park Yasağı Çizgileri: Araçların park etmelerinin yasaklandığı yol kesimlerinde bordür taşlarına veya kaplama bitimine yakın çizilen çizgilerdir.

 – Ayrılma: Trafiğin akış istikametine göre sağ tarafa ayırma çizgisidir. Taralı alan kullanılmaz.

– Katılma: Herhangi bir bağlantı yolu ile üzerinde araç trafiği bulunan bir yola giriş şerididir. Girilen yoldaki araç trafiği kontrol edilmelidir. Taralı alan kullanılmaz.