Kış Lastiği Ne Zaman Takılır?

tarafından
115
Kış Lastiği Ne Zaman Takılır?

Kış lastiği olarak adlandırılan ve kara taşıtlarının kış koşullarında yola daha fazla tutunmasını sağlayan lastik modeli kazalardan korunma bakımından önemli bir rol üstlenir. Kış lastiğinin temel fonksiyonu hem deseni hem de dokusu dolayısıyla soğuk ve karlı yol şartlarında standart lastiklere oranla daha fazla tutunma ve manevra kabiliyeti sağlamasıdır. Böylece araçların kayma ya da savrulma sebebiyle kazaya karışması önemli ölçüde engellenmiş olur.

Kış lastiği uygulaması ile kazaların tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmamakla birlikte kayda değer faydalar elde edilir. Yol ve hava şartlarının gerektirdiği önlemleri alan ve trafik kurallarına uyan sürücüler kış lastiğinin muhtemel faydalarından daha net bir şekilde yararlanır. Düşük sıcaklıklarda dahi esnekliğini koruyabilen sırt kauçuğu ile üretilen kış lastikleri daha fazla yol tutuş ve sürücüye daha fazla kontrol imkânı sunar.

Kış lastiği ile diğer mevsimlerde kullanılan ve çoğu zaman yaz lastiği olarak adlandırılan lastiklerin başta gelen farkı üretimlerinde kullanılan kauçuk hamur materyaldir. Kış lastikleri zemindeki buzlanmaya rağmen elastikiyetini koruyabilen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olacak şekilde üretilir.Yol tutuş ve manevra kabiliyetiniarttıran bu husus sayesinde güvenli yolculuk imkânı elde edilir.

Mevsime Uygun Lastik Kullanılmazsa Ne Olur?

Mevsime uygun lastikten söz ederken ilk akla gelecek sorulardan birisi “Kış lastiği ne zaman takılır?” sorusu olacaktır. Soruya verilecek cevap bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ülkemiz için yasal olarak belirlenmiş bir tarihten söz etmek mümkündür. Yasalar ya da kuralların mecburiyetleri bir yana mevsime uygun olan lastiği kullanmak kişinin can ve mal emniyeti bakımından son derece önemlidir.

Mevsime uygun lastik kullanılmazsa aracın yola tutunması zayıflar ve sürücünün araç üzerindeki kontrol etkinliği buna paralel olarak azalır. Bu koşullardaki bir aracın kazaya karışma ihtimali doğal olarak artar. Trafik kazalarının sebep olabileceği muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmek için mevsime uygun lastikler ile yola çıkmak oldukça önemlidir. Ayrıca zorunlu olduğu hâlde kış lastiği takmayan sürücüler idari para cezasına çarptırılır.

kış lastiği ne zaman takılır

Kış Lastiği Taktırmak Zorunlu mudur?

“Kış lastiği zorunlu mu?” sorusunun cevabı özellikle ticari araçlar için net bir şekilde evettir. Bu soruya evet yanıtı verebilmenin yasal dayanağı ise Karayolları Trafik Kanunu’nun kış lastiği zorunluluğu başlıklı 65/A maddesi ile Kanun’a dayalı olarak çıkarılan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’dir. Zorunlu uygulamanın ihlali durumunda önceden belirlenmiş cezai müeyyideler söz konusu olmaktadır.

Buna göre Türkiye’de 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçların kış lastiği kullanması zorunlu kılınmıştır. Yolcu ve yük taşımak amacıyla kara yoluna çıkan her türlü ticari araç bu tarihler arasında kış lastiği takmak zorundadır. Aksi hâlde kış lastiği cezası olarak bilinen uygulama devreye girer ve ihlali yapanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Kış lastiği hangi araçlara zorunlu sorusuna cevap olarak kısaca ticari araçlar ifadesini kullanmak mümkündür. Bu kapsamda yük veya yolcu taşıyan ve ticari olarak kullanılan tüm araçlar bu zorunluluk çerçevesinde kış lastiği takar. İllerde valiler ilin kış koşullarını gözeterek uygulama tarihlerini uzatma veya erkene alma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede yapılacak duyurulara itibar edilmesi ve zorunluluk hâlinde hemen kış lastiği takılması gerekir.

Kış Lastiği Erken Takılırsa Ne Olur?

Kış lastiğini erken takmanın yasal olarak bir engeli bulunmamaktadır. Ancak daha esnek ve daha yumuşak vasıflı bir kauçuk malzemeden üretilmiş olan kış lastiğini erken takmak sıcak havalar dolayısıyla erken aşınma sorununa sebep olacaktır. Ayrıca yol ile teması artan ve sürtünme açısından dezavantajlı duruma gelen lastikler yakıt tüketimine olumsuz etki eder. Bu çerçevede “Kış lastiği yazın kullanılır mı?” sorusuna olumlu yanıt vermek mümkün olmayacaktır. 

Kış lastiğini erken takmakla ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan birisi de aracın artan sürtünme dolayısıyla yaşayacağı güç kaybı olacaktır. Bütün bu sebeplerle kış lastiğini nispeten daha sıcak olan mevsimlerde kullanmak fayda sağlamak yerine hem araca hem de sahibine çeşitli olumsuzluklar yaşatır. “Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?” sorusunun cevabı ticari araçlar için 1 Nisan olmakla birlikte soğuk ve karlı iklimde olan araçlar, kış lastiği kullanmaya devam edebilir.

Kış lastikleri daha yumuşak ve esnek malzeme ile üretildiğinden lastik yanakları da diğerlerine oranla daha elastik yapıya sahiptir. Bu durum sıcak havalarda kış lastiği kullanılması hâlinde ilave riskler ile karşı karşıya kalınması anlamına gelebilir. Örneğin virajlarda daha fazla yük binen lastik yanakları beklenenden farklı şekilde davranabilir ve aracın savrulması veya devrilmesi ile sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir.

Kış Lastiği Kaç Derecede Kullanılır?

Lastik üreticileri sadece kar şartlarında değil pek çok koşulda kullanılabilecek nitelikte farklı lastik modelleri üretmektedir. Her hava veya yol koşulunun gerektirdiği sırt kauçuğu esnekliği ve deseni doğal olarak birbirinden farklı olacaktır. Kış lastiği söz konusu olduğunda üreticilerin genel olarak baz aldığı sıcaklık değeri 7°C olmaktadır.

Kış lastiği olarak adlandırılan lastiklerde kullanılan kauçuk materyal 7°C ve altında esnekliğini koruyacak kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanır. Bu sebeple sıcaklığın bu değerin altına düştüğü bölge ve mevsimlerde yasal tarihler dışında kalsa da kış lastiği kullanmak can ve mal emniyeti bakımından uygun bir yaklaşım olacaktır.

Kış lastiği fiyatları kullanılan malzeme kalitesi ve benzeri pek çok sebeple değişkenlik gösterebilir. Markalar ve modeller üzerinden ortaya çıkabilecek fiyat farklılıklarının bir bölümü kaliteye sebebiyle olabilir. Ayrıca fiyat üzerinde etkili olabilecek bir başka önemli husus da lastiğin kış koşullarının yanı sıra farklı özellikler taşıyacak şekilde üretilmiş olup olmamasıdır. Bazı lastik modelleri ilave dayanıklılık kriterlerini de karşılayabildiğinden farklı fiyatlarla satılabilmektedir.

Kış lastikleri sanıldığı gibi sadece karlı ya da buzlu havalarda işe yarayan bir yapıda değildir. Yaz lastiklerinin 7°C altında sertleşen yapısına karşılık kış lastikleri -40°’ye varan soğukta dahi esnek yapısını koruyabilir. Bu farklılık dolayısıyla elde edilen faydalar kış lastiği uygulaması açısından temel dayanak olarak kabul edilir. Kış lastiğine avantaj sağlayan bir başka husus ise kauçuk hamurunun yapısının yanı sıra uygun sırt desenine sahip olmasıdır.

Kış Lastiği Hangi Aylarda Takılır?

Ülkemizde kış lastiği uygulaması için zorunlu tutulan araçlar ve tarihler bulunmaktadır. “Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu?” sorusuna cevap olarak uygulamanın sadece ticari araçlar için bir zorunluluk olduğundan söz edilebilir. Karayolları Trafik Kanunu ve ona dayalı olarak çıkarılan ilgili alt hukuki metinlerde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasını kapsayacak şekilde düzenlenmiş durumdadır.

Bu bilgi ışığında “Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?” sorusu 1 Aralık tarihi olarak cevaplanabilir. Yine benzer bir şekilde “Kış lastiği hangi aylarda takılır?” sorusu da Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında zorunlu olarak kullanılır şeklinde yanıtlanır. Türkiye kara yollarında yük ve yolcu taşıma faaliyetinde bulunacak olan ticari araçlar 4 ay süre ile zorunlu olarak kış lastiği takmakla mükelleftir.