Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

tarafından
105
Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Hasarsızlık indirimi, kasko poliçeni satın alırken ödeyeceğin primi %65’a varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir ve bu sayede tasarruf etmeni sağlar. Kaskoda hasarsızlık indirimi, kasko hasarsızlık kademelerine göre yapılmaktadır. Kasko hasarsızlık indirimi ve hasarsızlık indirim oranları hakkında detayları yazımızın devamında bulabilirsin.

Kasko Hasarsızlık İndirim Oranları

Belirtilen oranlar şirketler arasında değişiklik göstermekle birlikte genel olarak kullanılan oranlar bu şekildedir.

Kasko hasarsızlık kademeleri:

Kasko Yenileme Süresi Hasarsızlık İndirim Oranı
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60
Beşinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 65

 

Kasko hasarsızlık kademeleri 5 evre şeklindedir. Aracınla hasar yaşamadığın her sigorta döneminizin sonunda, gelecek yıl için düzenlenecek olan kasko sigortana indirim uygulanır. Bu sayede her yıl daha uygun fiyatlara kasko yaptırabilirsin. 12 aydan daha kısa süreli kasko yaptırmak istiyorsan aylık kasko seçeneklerini değerlendirebilirsin. 

Kasko hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısın. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlık indirimini bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.

Kasko yenileme süresi geçerse hasarsızlık indirimi kaybedilebilir. Bu durum sigorta şirketlerine göre değişebilir. Kasko sigortanın yenileme süresini geçirmeyeye dikkat ederek hasarsızlık haklarını koruyabilirsin.

Trafik sigortası hasarsızlık indirimi konulu yazımızdan da trafik sigortasında hasarsızlık hakkında bilgi alabilirsin.

En çok karşılaşılan hasarlara göre, hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kasko Hasarsızlık İndirimini Bozmayan Durumlar

%100 Rücu Durumu Tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlığı bozmayan tek durum %100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelenmelidir ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.

Rücu ne demek yazımızdan rucu etmek hakkında detaylı bilgi alabilirsin.

Cam Kırılması Hasarları ve Radyo-Teyp Çalınması

Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda, sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirimi bu hasardan dolayı etkilenmez. Bazı şirketlerde ise böyle bir uygulama olmayıp, radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Kaskoda Mini Hasar

Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama sadece bazı sigorta şirketlerinde geçerlidir. Kimi sigorta şirketleri mini hasar teminatı ile bu tip hasarların poliçe ya da eklerinde yazılı şartlar ve limitlerle karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadır.

Kaskoda Hasarsızlık İndirimi Nasıl Uygulanır?

Hasarsızlık indirimi, kasko fiyatlarını düşürmede avantaj sağlamasının yanı sıra kaskosunu düzenli olarak olarak yaptıran, kurallara uygun bir şekilde araç kullanan sürücülerin ödülüdür. Bu ödülü elde edebilmenin elbette bir takım koşulları var. Hasarsızlık indiriminin elde edilebilmesi için ilk ve en önemli şart poliçe süresince hasar talebinde bulunmamaktır. Kasko indirim tüyoları içerisinde yer alan hasarsızlık indiriminin uygulamaları ve oranları farklılık göstermektedir.

Hasarsız geçirilen yıllar dikkate alınarak %30’dan %65 ’e kadar değişen hasarsızlık indirim oranları, kasko poliçelerinin primleri üzerinden etkili olan en önemli değişken. Bu yüzden kasko poliçelerini almadan önce hasarsızlık indirimi uygulamasının detaylarından haberdar olmak, araç giderlerinden tasarruf etmeni sağlar. Böylece hasar anında da daha doğru kararlar alabilir, hasarsızlık indiriminizi korumak adına daha dikkatli hareket edebilirsin.

Hasarsızlık İndirimi Şirket ya da Araç Değişikliğinde Devam Eder mi?

Sigorta şirketi ve araç değişikliği olması durumunda da sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimlerini Tramer kayıtlarında kontrol etmeye devam eder.

Poliçe Süresinde Hasar Alınması Hasarsızlık İndirimini Etkiler mi?

Poliçen süresince hasarsızlık indirimini etkileyen hasar taleplerin olursa, poliçenin yenilenmesinde hasarsızlık indiriminden faydalanamazsın. Sigorta şirketlerinden bazıları sigortalının poliçe yenilemesini kendilerinden yapması koşuluyla hasarsızlık koruma teminatı alması durumunda poliçedeki şartlar ve limitlere bağlı olarak hasarsızlık indirimini devam ettiriyor. Bazı sigorta şirketleri de karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak ufak hasarlarda hasarsızlık indirimini bozmuyor.

Karşı Tarafın Kusurlu Olduğu Bir Kazada Kasko Sigortasından Yararlanılması Hasarsızlık İndirimini Bozar mı?

Kazaya karışman durumunda eğer karşı taraf tamamen kusurluysa ve kaskondan hasar talep etmen durumunda hasarsızlık indirimin bozulmaz. Kazada kusurunun olmadığını resmi olarak belgelendirdiğinde, sigorta şirketi hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin eder.

Hasarsızlık İndirimi Sigorta Şirketlerine Göre Değişir mi?

Hasarsızlık indirimi sigorta şirketlerine göre değişebilir. Artı olarak bazı sigorta şirketleri hasarsızlık indiriminin korunması adına farklı uygulamalara yer verebiliyor. Örneğin, hasar onarımının anlaşmalı araç servislerinde yapılması durumunda hasarsızlık indirimi devam edebiliyor.

Hasarsızlık indiriminin en büyük getirilerinden biri de kişileri takip ediyor olmasıdır. Yani, aracını değiştirsen bile hasarsızlık indirimin devam eder. Bu durumda yeni satın aldığın araca kasko poliçesi yaptırırken kazanılmış hasarsızlık indirimi hakkını tekrar kullanabilirsin. Kazanılmış hak olarak geçen hasarsızlık indirimi hakkı, poliçenin yenilemesini başka bir şirketten yaptırman durumunda da devam eder.

Hasarsızlık İndiriminde Koşullar Nelerdir?

Sigortalı aracın karıştığı kazada sürücünün hiçbir kusurunun olmadığı hasarlar, hasarsızlığı bozmayan ve tüm sigorta şirketlerinde uygulanan tek hasarsızlık gerekçesidir. Radyo teyp ve cam kırılması hasarlarında ise uygulama biraz farklılaşabilmektedir. Bu hasarlar bazı şirketlerde bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlığı hiç bozmazken bazı sigorta şirketlerinde hasarın bozulmasına sebep olur.

Genellikle yılda bir – iki kez olan şirketlerin özel hasar noktalarından verilen hasar hizmetlerinde onarılan ve mini onarım hizmeti kapsamındaki hasarlar da sigortalıların hasarsızlığını korumaktadır. Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve yama gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama, yaygın değildir.

Sadece bazı sigorta şirketlerinin hizmetleri kapsamındadır. İkinci ve daha sonraki yıllarda kazanılan hasarsızlık indirim hakları, yine sigorta şirketlerinin uygulamalarına bağlı olarak bir hasarla tamamen kaybolmamakta, hasarsızlık yılı ve indirim oranları tablosunda önceki basamaklara doğru gerilemektedir.

Hasarsızlık İndirimi Araç Değişimlerinde Kaybedilir mi?

Her ne kadar kasko araçlar için yapılıyor olsa da araç sahiplerini takip etmektedir. Yani, kasko poliçen eski aracının üzerinde kalmaz. Yeni veya sıfır aldığın aracına kasko yaptırırken hasarsızlık indirimini kullanabilirsin.

Sigorta şirketini değiştirdiğinde de aynı durum söz konusudur. Çünkü; hasarsızlık indirimlerinde poliçenin devamlılığı esastır ve sigorta şirketini değiştirsen de hak ettiğin hasarsızlık indiriminden hak ettiğin oranda faydalanabilirsin.

Araç değişiminde hasarsızlık indirimi eşler arasında aktarılabilir. Diğer aile bireyleri arasında aktarım yapılamaz. Eşler için aktarıma bir örnek verelim; kaskolu aracını eşinin üzerine yaptırmak istediğinde tek yapman gereken sigortalanan kişinin adını değiştirerek aynı hasarsızlık indirimi ile bir kasko poliçesi düzenlettirmektir. Yani ne aracını elden çıkardığında ve sigorta şirketini değiştirdiğinde, ne de aracını ailenden birinin üzerine yaptığında, hasarsızlık indirimini kaybetmezsin.

Hasarsızlık indirimine hak kazanan kişiler, aşağıdaki hasarları almış olsalar bile hasarsızlık indirimi devam eder:

 • Radyo teyp ve cam kırılması hasarları,
 • Kaskolu aracın karıştığı kazada sürücünün bir sorumluluğunun olmaması,
 • Şirketlerin özel hasar noktalarından verilen hasar hizmetlerinde,
 • Mini onarım hizmeti dahilinde olan hasarlar.

Hasarsızlık İndirimi Yeni Araçta Devam Ettirilebilir mi?

Kasko sigortası yaptırırken, hasarsızlık indirimi araca göre değil, sigortayı yaptıran kişinin geçmişine göre değerlendirilir. Yani eski araç için faydalanılan hasarsızlık indirimi, yeni araç alındığında da devam ettirilebilir. Sigortayı yaptıran kişi, geçmişte arabasındaki hasar nedeniyle sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunmamışsa, bu durum alacağı yeni araç için de kasko prim bedelini düşürecektir.

Hasarsızlık indiriminden faydalanırken, sigorta şirketleri tarafından poliçe yenileme süresi belirlenmektedir. Poliçe yenilemeni bu süre içinde yaptığın takdirde, hasarsızlık indirimi devam edebilir. Bu süre bazı sigorta şirketlerinde 1 gün iken, bazılarında 6 ay ve 1 yıla kadar çıkmaktadır.

Hasarsızlık İndirimi ve Teminatı ile İlgili Sorulması Gerekenler

 • Kasko poliçemde hasarsızlık koruma teminatı var mı? Yoksa; Neden yok?
 • Hasarsızlık indirim oranım en az kaç olduğunda teminatı almaya hakkım olur?
 • Sonraki senelerde hasarsızlık koruma teminatı poliçemde otomatik olarak bulunur mu? Teminat talep edersem mi verilir?
 • Poliçe döneminde hasarsızlık indirimimin etkilenmemesi için kaç tane hasar tazminatı talep edebilirim?
 • Cam kırılması gibi küçük hasarlar da hasarımı etkiler mi, hasar sayılır mı?
 • Küçük bir hasar yaşarsam ve aynı poliçe döneminde sigorta şirketinden büyük bir hasar talebim olursa hasarsızlık indirimim devam eder mi?
 • Sigorta şirketinden büyük bir hasar talebinde bulunsam da hasarsızlık indirimim korunur mu? Hasarsızlık indirimi için hasar tazminatında limit var mı?

Kasko İndirimleri Nelerdir?

Kasko teminatlarından vazgeçmeden alternatif kasko indirimleri 2023 seçeneklerinden yararlanmak istemez misin?

Peki kasko indirimleri 2023 avantajları nelerdir? Hangi şartlarda kasko indirimleri hakkın doğar? 2023 kasko indirimleri hakkında merak ettiklerini yazımızda bir araya getirdik. Kasko, zorunlu olmayan araç sigortası olarak geçer fakat kasko yaptırmamanın riskleri oldukça fazladır. Bir kaza sırasında kendi aracınızda meydana gelen hasar masraflarını, eğer kasko sigortan yok ise kendi cebinden ödersin. Yüksek hasar masraflarını ödemek yerine kasko pirimi ödeyerek, risklere karşı önlemini önceden al.

Kasko sigortasının var oluşundaki temel amaç; yaşanan hasar sonrası tamir geçirmesi gereken aracın masraflarını en ekonomik şekilde karşılayabilmektir. Ancak kasko sigortası alırken yapılan araştırmalar ve en uygun kasko poliçesine ulaşmak için sorulan sorular, yanlış yönlendirmelere oldukça açıktır.

Yapılan yanlış yönlendirmeler sonucu alınan eksik teminatlı poliçeler, hedeflediğin tasarruf yerine bütçene zarar verebilir. Bu yüzden sürücüler, alacakları kaskonun fiyatları kadar teminatlarına da özen göstermelidir. Kasko alırken en çok ve sık yapılan yanlış kasko teminatlarından ödün vermektir. Bu yıl bir değişiklik yap, kasko ürünü seçerken indirim elde edebilmek için teminatlarınızdan ödün vermek yerine, kasko kapsamında hakkın olan indirimleri öğren.

Kasko indirimleri 2023 İçin Tüyolar

Kasko indirim tüyolarına geçmeden önce bu indirimlerin sigorta şirketlerine göre değiştiğini belirtmek isteriz. Bu yüzden kasko poliçeni almadan önce şirketlerin indirim politikalarını öğrenmelisin.

Hasarsızlık İndirimi

Kasko indirimleri 2023 içerisinde en yaygın olarak bilinen indirim türü hasarsızlık indirimidir. Aracına kasko yaptıran kişiler, poliçe dönemi için kaza yapmaz dolayısıyla hasar talebinde bulunmaz ise hasarsızlık indiriminden faydalanabilir. Kaza yapmadığın ve poliçeni kullanmadığın yıl arttıkça , kasko hasarsızlık indirimi oranı %65’i bulabilir. Küçük çaplı hasarların hasarsızlık indirimini bozmaması adına mini onarım teminatını kasko poliçenize ekletebilirsin.

Kaskoda Meslek İndirimi

Kasko meslek indirimi kapsamında bazı meslek dallarına özel olarak indirimler sunulmaktadır: Öğretmenler, öğretim üyeleri, memurlar, eczacılar, TSK(Türk Silahlı Kuvvetleri) mensupları kasko indirimine tabi tutulan meslek dallarından bazılarıdır. Ayrıca bazı sigorta şirketleri, çeşitli firmaların çalışanlarına özel kasko indirimleri de sunabilmektedir. Kasko poliçeni alırken böyle bir durumun olup olmadığını sorgulaman, kasko sigortanda avantaj elde etmeni sağlayabilir.

Kaskoda Muafiyet İndirimi

Muafiyet indirimi, hasar durumunda araç değerinin belirli bir oranında kesinti uygulanacağını kabul eden sürücülere hitap eden indirim şeklidir.

Muafiyet indiriminden faydalanmak isteyen sürücülerin detaylıca düşünmesi gerekir. Çünkü; muafiyetli kasko poliçeleri, doğru tercihlerde %40’lara varan oranlarda ciddi bir fiyat avantajı sağlarken, bütçeni oldukça aşan hasarlarda aynı oranda zarara neden olabilmektedir. Bu nedenle aracının kullanım koşullarını ve yaşadığın bölgeyi değerlendirmeli, mağdur olmamak için kasko indirimlerine dikkat etmelisin.

Yukarıda bahsettiğimiz indirimler, sıklıkla uygulanan kasko indirimleridir. Sigorta sektörünün her geçen gün yükselen bir ivme kazanması, sigorta şirketlerinin çoğalması ile birlikte kasko indirimlerinde de farklı uygulamalar görülmeye başlandı. Kasko sigortası genel şartları çerçevesinde kasko alırken değerlendirebileceğin diğer indirimler şöyle:

 • 30 yaşının üstündeki sigortalılara yaş indirimi,
 • Tek sürücü indirimi, (Tek sürücü indirimiyle ilgili detaylar için “Kaskoda Tek Sürücü İndirimi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.)
 • En az 3 yıllık ehliyet sahiplerine, ehliyet indirimi,
 • Peşin ödeme indirimi, Alarm indirimi,

Kasko indirimleri, sigorta prosedürleri içerisinde geçen konulardan sadece bir tanesidir. Günlük hayatın koşturmacası içinde araç sahiplerinin bütün bu prosedürleri bilmesi ve uygulayabilmesi kolay değil, ancak doğru teminatlarla uygun kasko poliçesi sahibi olmak kolay!

Hem hakkın olan kasko indirimlerini hem de Sigortam.net’in avantajlarını birlikte yakalayabilmek için tek yapman gereken kasko fiyatları hakkında teklif almak. Dilersen 444 24 00 Sigorta Destek Hattı’mızı arayarak kasko tekliflerini değerlendirmek için uzman sigorta danışmanlarımızdan yardım alabilirsin.

Sigortam.net’ten Kasko Alın, Avantajları Kaçırmayın!

Sigortam.net internet sitesinden kasko teklifi alarak, sigorta şirketlerinin tüm tekliflerini tek bir ekranda görebilirsin. Bu sayede en uygun kasko sigortasını rahatlıkla bulabilir, ihtiyacın olan kasko teminatlarını kolayca seçebilirsin.

İnternete özel indirimlerden faydalanmak için teklif alarak indirim seçeneklerini görebilirsin. Kaskonu avantajlı fiyatlardan satın almak için hemen tıkla. Dilersen 444 24 00 Sigorta Destek Hattımızdan arayarak kasko sigortanı telefonda yaptırabilirsin.