7 OCAK EHLİYET SINAV SORULARI

tarafından
479
7 OCAK EHLİYET SINAV SORULARI

7 Ocak Ehliyet Sınav Soruları 2023

/36
447

Ehliyet Aralık E-Sınav Soruları

Ehliyet sınavında Aralık ayında çıkmış sorular

1 / 36

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

2 / 36

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

3 / 36

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

4 / 36

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

5 / 36

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

6 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

7 / 36

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

8 / 36

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

9 / 36

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

10 / 36

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

11 / 36

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

12 / 36

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

13 / 36

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

14 / 36

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

15 / 36

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

16 / 36

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

17 / 36

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

18 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

19 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

20 / 36

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

21 / 36

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

22 / 36

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

23 / 36

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

24 / 36

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

25 / 36

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

26 / 36

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

27 / 36

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

28 / 36

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

29 / 36

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

30 / 36

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

31 / 36

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

32 / 36

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

33 / 36

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 36

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

35 / 36

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

36 / 36

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 58%

0%

Çıkış