4 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
467
4 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet testleri motorlu taşıtlar sürücü adayları için hazırladığı 4 Nisan 2023 tarihli online ehliyet sınavı soruları

/36
447

Ehliyet Aralık E-Sınav Soruları

Ehliyet sınavında Aralık ayında çıkmış sorular

1 / 36

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

2 / 36

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

3 / 36

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

4 / 36

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 36

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

6 / 36

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

7 / 36

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

8 / 36

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

9 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

10 / 36

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

11 / 36

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

12 / 36

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

13 / 36

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

14 / 36

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

15 / 36

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

16 / 36

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

17 / 36

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

18 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

19 / 36

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

20 / 36

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

21 / 36

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

22 / 36

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

23 / 36

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

24 / 36

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

25 / 36

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

26 / 36

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

27 / 36

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

28 / 36

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

29 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

30 / 36

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

31 / 36

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

32 / 36

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

33 / 36

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

34 / 36

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

35 / 36

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

36 / 36

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

Skorunuz

Ortalama skor 58%

0%

Çıkış