3 Şubat 2024 Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
224
3 Şubat 2024 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet testleri motorlu taşıtlar sürücü adayları için hazırladığı 3 Şubat 2024 tarihli online ehliyet sınavı soruları

2823

1 / 51

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 51

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

3 / 51

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

4 / 51

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

5 / 51

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

6 / 51

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

7 / 51

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir?

8 / 51

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

9 / 51

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

10 / 51

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

11 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

12 / 51

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

13 / 51

Aşağıdakilerden hangisi "park etme" kurallarındandır?

14 / 51

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Question Image

15 / 51

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

16 / 51

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

17 / 51

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

18 / 51

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

19 / 51

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

20 / 51

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
nedenlerinden biri değildir?

21 / 51

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Question Image

22 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

23 / 51

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

24 / 51

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

25 / 51

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

26 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

27 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

28 / 51

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

29 / 51

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

30 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

31 / 51

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

32 / 51

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

33 / 51

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

34 / 51

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

35 / 51

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

36 / 51

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

37 / 51

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

38 / 51

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

39 / 51

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

41 / 51

Aksine bir durum yoksa yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında seyrederken, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

42 / 51

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

43 / 51

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

44 / 51

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

45 / 51

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

46 / 51

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

47 / 51

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

48 / 51

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

49 / 51

Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

50 / 51

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için
azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

51 / 51

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 75%

0%

Çıkış