29 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
250
29 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

29 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavları genellikle trafik kuralları, trafik işaretleri, araç kullanma teknikleri, trafik güvenliği gibi konuları kapsar. Sınav genellikle yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınavda trafik kuralları, trafik işaretleri ve trafik güvenliği ile ilgili sorular sorulurken, uygulamalı sınavda araç kullanımı, araç kontrolü, trafik işaretlerine uyum gibi konuların ölçülmesi amaçlanır. Ehliyet sınavı için hazırlık yapmak ve trafik kuralları hakkında bilgi edinmek için ilgili kaynakları araştırabilir veya ehliyet sınavları için hazırlık yapmak üzere özel kurslara katılabilirsiniz.

Trafik ve çevre bilgisi dersi, öğrencilere trafik kurallarını, trafik güvenliğini, çevre koruma ve sürdürülebilirliği konularını öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere trafikte güvenli davranışlar sergileme, çevreyi koruma ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Ayrıca, trafik kazalarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi hakkında da bilgi verir. Bu ders, öğrencilerin trafik ve çevre konularında farkındalık kazanmasına yardımcı olarak, toplumda daha sorumlu ve bilinçli bireyler olmalarını amaçlar.

Ehliyet ilkyardım dersi, sürücü adaylarının trafik kazaları sırasında yaralanan veya hastalanan kişilere yardımcı olmaları için gereken temel ilkyardım bilgilerini öğrenmelerini sağlar. Bu ders, sürücü adaylarına trafik kazalarında karşılaşılan yaralanmaların türleri, acil müdahale teknikleri, acil durumlarda nasıl hareket edileceği ve ilkyardım malzemelerinin kullanımı hakkında bilgi verir. Ehliyet ilkyardım dersi, sürücü adaylarının trafik kazalarına karşı hazırlıklı olmalarını ve acil durumlarda doğru müdahalelerde bulunmalarını sağlar. Bu ders, sürücü adaylarının sürüş becerileri ile birlikte, trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi konusunda bilinçli ve sorumlu sürücüler olmalarına yardımcı olur. Ehliyet ilkyardım dersi, sürücü adaylarının ehliyet sınavına girmeden önce tamamlamaları gereken bir zorunlu ders olarak da kabul edilir.

1832

1 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

2 / 51

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

3 / 51

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

4 / 51

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

5 / 51

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

6 / 51

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir?

7 / 51

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

8 / 51

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

9 / 51

Aşağıdakilerden hangisi "park etme" kurallarındandır?

10 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

11 / 51

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

12 / 51

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

13 / 51

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için
azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

14 / 51

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

15 / 51

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

16 / 51

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

17 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

18 / 51

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

19 / 51

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Question Image

20 / 51

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Question Image

21 / 51

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

22 / 51

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

23 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

24 / 51

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

25 / 51

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

26 / 51

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

27 / 51

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

28 / 51

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

29 / 51

Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

30 / 51

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

31 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

32 / 51

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

33 / 51

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

34 / 51

Aksine bir durum yoksa yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında seyrederken, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

35 / 51

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

36 / 51

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

37 / 51

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
nedenlerinden biri değildir?

38 / 51

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

39 / 51

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

40 / 51

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

41 / 51

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 51

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

43 / 51

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

44 / 51

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

45 / 51

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

46 / 51

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

47 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

48 / 51

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

49 / 51

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

50 / 51

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

51 / 51

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Skorunuz

Ortalama skor 73%

0%

Çıkış