29 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
169
29 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

29 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavları genellikle trafik kuralları, trafik işaretleri, araç kullanma teknikleri, trafik güvenliği gibi konuları kapsar. Sınav genellikle yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınavda trafik kuralları, trafik işaretleri ve trafik güvenliği ile ilgili sorular sorulurken, uygulamalı sınavda araç kullanımı, araç kontrolü, trafik işaretlerine uyum gibi konuların ölçülmesi amaçlanır. Ehliyet sınavı için hazırlık yapmak ve trafik kuralları hakkında bilgi edinmek için ilgili kaynakları araştırabilir veya ehliyet sınavları için hazırlık yapmak üzere özel kurslara katılabilirsiniz.

Trafik ve çevre bilgisi dersi, öğrencilere trafik kurallarını, trafik güvenliğini, çevre koruma ve sürdürülebilirliği konularını öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere trafikte güvenli davranışlar sergileme, çevreyi koruma ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Ayrıca, trafik kazalarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi hakkında da bilgi verir. Bu ders, öğrencilerin trafik ve çevre konularında farkındalık kazanmasına yardımcı olarak, toplumda daha sorumlu ve bilinçli bireyler olmalarını amaçlar.

Ehliyet ilkyardım dersi, sürücü adaylarının trafik kazaları sırasında yaralanan veya hastalanan kişilere yardımcı olmaları için gereken temel ilkyardım bilgilerini öğrenmelerini sağlar. Bu ders, sürücü adaylarına trafik kazalarında karşılaşılan yaralanmaların türleri, acil müdahale teknikleri, acil durumlarda nasıl hareket edileceği ve ilkyardım malzemelerinin kullanımı hakkında bilgi verir. Ehliyet ilkyardım dersi, sürücü adaylarının trafik kazalarına karşı hazırlıklı olmalarını ve acil durumlarda doğru müdahalelerde bulunmalarını sağlar. Bu ders, sürücü adaylarının sürüş becerileri ile birlikte, trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi konusunda bilinçli ve sorumlu sürücüler olmalarına yardımcı olur. Ehliyet ilkyardım dersi, sürücü adaylarının ehliyet sınavına girmeden önce tamamlamaları gereken bir zorunlu ders olarak da kabul edilir.

/36
445

Ehliyet Aralık E-Sınav Soruları

Ehliyet sınavında Aralık ayında çıkmış sorular

1 / 36

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

2 / 36

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

3 / 36

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

4 / 36

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

5 / 36

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

6 / 36

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

7 / 36

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

8 / 36

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

9 / 36

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

10 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

11 / 36

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

12 / 36

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

13 / 36

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

14 / 36

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

15 / 36

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

16 / 36

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

17 / 36

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

18 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

19 / 36

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

20 / 36

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

21 / 36

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 36

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

23 / 36

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

24 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

25 / 36

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

26 / 36

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

27 / 36

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

28 / 36

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

29 / 36

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

30 / 36

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

31 / 36

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

32 / 36

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

33 / 36

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

34 / 36

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

35 / 36

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

36 / 36

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

Skorunuz

Ortalama skor 58%

0%

Çıkış