26 Mayıs 2023 Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
95
26 Mayıs 2023 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet testleri motorlu taşıtlar sürücü adayları için hazırladığı 26 Mayıs 2023 tarihli online ehliyet sınavı soruları

/36
447

Ehliyet Aralık E-Sınav Soruları

Ehliyet sınavında Aralık ayında çıkmış sorular

1 / 36

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

2 / 36

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

3 / 36

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

4 / 36

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

5 / 36

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

6 / 36

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

7 / 36

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

8 / 36

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

9 / 36

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

10 / 36

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

11 / 36

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

12 / 36

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

13 / 36

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

14 / 36

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

15 / 36

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

16 / 36

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

17 / 36

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

18 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

19 / 36

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

20 / 36

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

21 / 36

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

22 / 36

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

23 / 36

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 36

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

25 / 36

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

26 / 36

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

27 / 36

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

28 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

29 / 36

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

30 / 36

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

31 / 36

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

32 / 36

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

33 / 36

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

34 / 36

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

35 / 36

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

36 / 36

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Skorunuz

Ortalama skor 58%

0%

Çıkış