19 Haziran 2023 Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
104
19 Haziran 2023 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet testleri motorlu taşıtlar sürücü adayları için hazırladığı 19 Haziran 2023 tarihli online ehliyet sınavı soruları

1261

1 / 51

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 51

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

3 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

4 / 51

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

5 / 51

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

6 / 51

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

7 / 51

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

8 / 51

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

9 / 51

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

10 / 51

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

11 / 51

Aksine bir durum yoksa yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında seyrederken, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

12 / 51

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

13 / 51

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

14 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

15 / 51

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 51

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Question Image

17 / 51

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

18 / 51

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

19 / 51

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir?

20 / 51

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için
azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

21 / 51

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

22 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

23 / 51

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

24 / 51

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

25 / 51

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

26 / 51

Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

27 / 51

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

28 / 51

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

29 / 51

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

30 / 51

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

31 / 51

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

32 / 51

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
nedenlerinden biri değildir?

33 / 51

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

34 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

35 / 51

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

36 / 51

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Question Image

37 / 51

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

38 / 51

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

39 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

40 / 51

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

41 / 51

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

42 / 51

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

43 / 51

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

44 / 51

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

45 / 51

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

46 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

47 / 51

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

48 / 51

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

49 / 51

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

50 / 51

Aşağıdakilerden hangisi "park etme" kurallarındandır?

51 / 51

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

Skorunuz

Ortalama skor 71%

0%

Çıkış