14 Eylül 2023 Ehliyet Sınav Soruları

tarafından
232
14 Eylül 2023 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet testleri motorlu taşıtlar sürücü adayları için hazırladığı 14 Eylül 2023 tarihli online ehliyet sınavı soruları

2791

1 / 51

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

2 / 51

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

3 / 51

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji
ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

4 / 51

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

5 / 51

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

6 / 51

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir?

7 / 51

I.  Ambulans ekiplerince müdahale yapılması
II.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV.  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

8 / 51

Aşağıdakilerden hangisi "park etme" kurallarındandır?

9 / 51

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

10 / 51

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Question Image

11 / 51

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

12 / 51

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

13 / 51

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Question Image

14 / 51

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Question Image

15 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

16 / 51

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Question Image

17 / 51

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

18 / 51

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

19 / 51

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

20 / 51

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Question Image

21 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

22 / 51

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

23 / 51

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

24 / 51

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için
azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

25 / 51

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

26 / 51

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Question Image

27 / 51

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

28 / 51

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

29 / 51

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

30 / 51

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

31 / 51

Aksine bir durum yoksa yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında seyrederken, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

32 / 51

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 51

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

34 / 51

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

35 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

36 / 51

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Question Image

37 / 51

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

38 / 51

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Question Image

39 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

40 / 51

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

41 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

42 / 51

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

43 / 51

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

44 / 51

Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

45 / 51

  • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
  • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde


Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

46 / 51

 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

47 / 51

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
nedenlerinden biri değildir?

48 / 51

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

49 / 51

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Question Image

50 / 51

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

51 / 51

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 75%

0%

Çıkış